morfeem


Een morfeem is een woorddeel dat ook als losstaand woord kan bestaan doordat het altijd een betekenis heeft. Beste voorbeeld is het woord boek.

Het woord boek kan als volgt worden gebruikt:
1. Boek (gewoon, boek)
2. Boekje (nu als een soort prefix van “je”)
3. Woordenboek (nu als een soort suffix van “woorden”)

cka


voer een entry in!

Gast? Vul eerst dit in...