minstreel


Een minstreel was een rondreizende zanger en/of dichter in de Middeleeuwen. Tegenwoordig is het woord alleen bekend, omdat het voorkomt in CodyCross.

cka


voer een entry in!

Gast? Vul eerst dit in...