lotto


Lotto. De belasting van de armen, zei iemand een keer. Het zijn de grootste flashers, in die zin dat ze pretenderen niemand willen opzadelen met een schuld, maar wel heel bewust alles zo vaag mogelijk omschrijven (of simpelweg niet benoemen c.q. in kleine letters schrijven) zodat je toch een hoger bedrag moet betalen dan gewenst.

Triest hoor.

cka


voer een entry in!

Gast? Vul eerst dit in...