infantiel


Infantiel is een onnodig deftige term voor iets dat ‘kinderachtig’ is. Het woord komt van infant, wat Engels voor kind is.

cka


voer een entry in!

Gast? Vul eerst dit in...