circumfix


Een circumfix is een soort affix dat overal in een woord geplaatst kan worden. Vooral bij onze voltooid deelwoorden wordt hier vaak gebruik van gemaakt. In het Nederlands kennen we als beste voorbeeld de circumfix -ge.

Spelen wordt bijvoorbeeld gespeeld, waarbij ge dan als circumfix dient.

cka


voer een entry in!

Gast? Vul eerst dit in...