athazagorafobie


Athazagorafobie is een soort fobie waarbij iemand de angst heeft om vergeten of genegeerd te worden.

cka


voer een entry in!

Gast? Vul eerst dit in...