affix


Een affix kan zowel aan het eind (suffix) als voor (prefix) een woord staan en is een morfeem. Verschil is dat de affix niet als losstaand woord gebruikt kan worden, omdat het – vanuit lexicaal perspectief – geen betekenis heeft.

Een voorbeeld van een affix is het woord “ex”. In feite betekent het “uit” en het kan als prefix gebruikt worden bij het woord “tract”, wat dan “extract” zou worden.

cka


voer een entry in!

Gast? Vul eerst dit in...