a k a


A.k.a. is een Engelse afkorting wat staat voor “also known as”, wat vertaald iets als “ook bekend als” betekent.

cka


voer een entry in!

Gast? Vul eerst dit in...