herinrichting coolsingel


De herinrichting van de Coolsingel loopt uit op een nachtmerrie. Ze zijn al weet ik veel hoe lang bezig en nu blijkt dat er tijdelijke stoeptegels geplaatst zullen worden in plaats van de beoogde natuursteen Kandla Gres, dat uit India moet komen. Het Coronavirus heeft zelfs daar effect op gehad!

Het volledige verhaal:

Geachte commissieleden,

De herinrichting van de Coolsingel is in volle gang. De geplande opleverdatum is april 2021.
Deze datum blijft staan, echter moet ik u mededelen dat een deel van de esplanade tijdelijk in
ander materiaal wordt aangelegd en op een later moment alsnog met de geplande steen
volgens ontwerp wordt aangebracht.

De gekozen steen voor de voetgangersgebieden, natuursteen Kandla Gres, wordt
geproduceerd in India. Ook India is getroffen door het corona-virus en heeft maatregelen
getroffen om de verspreiding tegen te gaan. Deze maatregelen hebben tot gevolg dat de
productiesnelheid van de steen eerder lager werd en nu al een aantal maanden geheel stilligt.
Hierdoor beschikken we niet op tijd over voldoende stenen om het project volgens de laatste
uitvoeringsfasering af te ronden. Nagenoeg alle overige werkzaamheden kunnen wel afgerond
worden en de Coolsingel is april 2021 dan ook geheel functioneel.

cka


voer een entry in!

Gast? Vul eerst dit in...